Kazimierz Dolny jest miastem zlokalizowanym na terenie województwa lubelskiego, a dokładniej w powiecie puławskim, nad Wisłą. Położenie w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego sprawia, że miejscowość ta stanowi część niezwykle atrakcyjnego turystycznego szlaku. Zaliczane są do niego również Puławy i Nałęczów. Kazimierz Dolny w roku 1786 był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Dzięki temu zdobył prawa miejskie. W czasie II wojny światowej miasto to zostało zniszczone. Na jego terenie utworzone zostało getto dla ludności żydowskiej. Miejscowość została wyzwolona w 1944 roku. Od tamtej pory zaczęła się jego intensywna odbudowa, która w znacznej mierze zainicjowana została przez ówczesnego ministra kultury – Karola